за

„Дунавски Дом регионална идентичност за икономическо развитие”

Партньори по проекта

 • Фондация за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш, Румъния- Водещ партньор
 • Асоциация на Дунавските общини „Дунав”, Белене, България  – Партньор 2

 

 

Целева област на проекта:

Всички области от трансграничната зона Румъния – България

Период на изпълнение и бюджет:

 1. Период на изпълнение: 18 месеца
 2. Стойност на проекта: 960,379.20 евро
 • 814,593.64 евро – приносът на Програмата (84.82%)
 • 124,849.30 EUR – държавно съфинансиране (13%)
 • 20,936.26 EURсобствен принос (2.18% )

 

Целеви групи

 • Бизнес общностите
 • Общинските администрации
 • Университетите и изследователските институти
 • НПО
 • Медиите

 

 

Обща цел:

Икономическо развитие на трансграничната зона Румъния-България чрез промотиране на брандови продукти, подчертаващи регионалната идентичност

 

 

Специфични цели:

 1. Определяне на брандовите продукти, подчертаващи регионалната идентичност на трансграничната зона Румъния – България.
 2. Развитие на бизнес инфраструктурата и сътрудничество в трансграничната зона Румъния – България.
 3. Маркетинг на продуктите, подчертаващи регионалната идентичност на региона.

 

 

Основни дейности по проекта

 • Извършване на проучване за определяне на регионалната идентичност на дунавската трансгранична зона
 • Избор на брандовите продукти
 • Създаване на мрежата “Дунавски дом”
 • Предоставяне на консултантски услуги в областта на бизнес развитието, маркетинга и арбитражния съд
 • Организиране на тематични дебати/срещи, целящи подобряване на сътрудничеството в региона
 • Провеждане на обучения за членовете на мрежата “Дунавски дом”
 • Организиране на учебни курсове за членовете на мрежата “Дунавски дом”
 • Създаване на виртуална общност на мрежата “Дунавски дом”
 • Създаване на базов речник за общността на мрежата “Дунавски дом”
 • Изработка на културни продукти (СД-та)
 • Създаване на компютърна платформа на мрежата “Дунавски дом”
 • Сключване на споразумения за сътрудничество с представителите на средствата за масова информация

 

 

Екип за управление на проекта

 • Драгош Шеуляну, Фондация за демокрация, култура и свобода Ръководител на проекта
 • Калоян Прокопиев, Асоциация на Дунавските общини „Дунав”,Координатор мрежи
 • Корнелиу Джорджеску, Фондация за демокрация, култура и свобода Финансов мениджър на проекта

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s