общност Дунавски Дом

СТАНИ ЧЛЕН НА РЕКА общност Дунавски Дом…

За нас е истинско удоволствие да Ви информирамe за създаването на иновативна мрежа за насърчаване на устойчивото развитие на общините от трансграничната зона Румъния-България. Наименованието на иновативната мрежа е „Дунавски дом”.

Инициативата е част от проекта „Дунавски дом – регионална идентичност за икономическо развитие”, който се финансира по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 – 2013 г.”

„Дунавски дом” е концепция, но също така е и реално място. Дунавският дом се намира в привлекателното село Gradistea – Rasa, Окръг Кълъраш, Румъния. Причините офисът да се намира в село, а не в голям град са две:

а) Огромния потенциал на малките населени места през следващите 20 – 30 години. В румънските и българските села има голям брой високо квалифицирани работници, инженери, икономисти, които са се върнали в селата след като са били съкратени от предприятията в големите градове, където са работили. Тези хора заслужават да им се даде шанс отново да могат да упражняват висококвалифицираната си работа – нашето общество просто не може да си позволи да загуби такъв голям процент от работещата си класа;

б) Ние лансирахме новаторската концепция „Новото село” и се стремим да реализираме идеята както в България, така и в Румъния. Мрежата „Дунавски дом” има многопластова структура: представители на бизнеса, местните власти, университетите и изследователските институти, средствата за масова информация. Според нас те са много важни основи, върху които можем да изградим бъдещото си развитие.

Четейки нашето писмо, в съзнанието Ви възниква въпросът: Ще имаме ли някаква полза, ако се присъединим към тази мрежа? Отговорът е: Да, ще имате полза! Ето някои аргументи:

 • Нашите организации имат богат опит и познания в различни области и към настоящия момент изпълняваме заедно 4  проекта в трансграничната зона Румъния-България: „Социално-икономическо състояние и оценка на румъно-българската трансгранична зона през 2009-2015 г.” (това е първият стратегически проект стартиран по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007 – 2013 г.”), Дунавска трансгранична система за ранно оповестяване на земетресения”, „Сътрудничество в изследванията, развитието и иновациите за икономическо и социално развитие на трансграничната зона Румъния-България” и „Дунавски дом – регионална идентичност за икономическо развитие”. Не предвиждаме никаква такса за членство в мрежата „Дунавски дом”. Заставаме пред Вас с целия си опит, експертен капацитет и добра воля, предлагаме нови идеи за нашето развитие, които да работят за инициативите на местно ниво и в подкрепа на членовете на тази иновативна мрежа, за намиране на ресурси за техните проекти.

 

 • Ние сме един от най-полезните източници на информация относно трансграничната зона Румъния-България. Нашият Стратегически проект е инструмент, който обединява статистически данни, законови и подзаконови нормативни актове и др. от голям набор от източници и е използван както от държавните и областните администрации, така и от самата Програма за ТГС България-Румъния.
 • Румънско – български съвет за иновации ще бъде създаден в близко бъдеще, като инструмент за насърчаване на иновативните компании за укрепване връзките им с местните власти, университетите и изследователските институти. Нуждаем се от по-опростени и ефективни правила и гъвкави финансови инструменти за повишаване технологичния трансфер между фирмите.

 

 • Членовете на мрежата ще получат нашата силна подкрепа за промотиране на брандовите си продукти, подчертаващи регионалната идентичност.
  • Нашите експерти ще Ви подпомогнат чрез провеждане на обучения, както в сферата на маркетинга, така и в областта на мениджмънта.
  • КАРАВАНА НА ИНОВАЦИИТЕ – ще осигурим едни от най-добрите изследователи от двете държави за прилагане на резултатите от тяхната научно изследователска дейност и сближаването им с иновациите в бизнеса и иновативните практики на местните власти.
  • Група от проектанти и маркетингови експерти разработват холограмен етикет, който ще бъде предоставен безплатно на нашите членове, за да докаже, че техните продукти са сертифицирани като иновативни марки на региона.
 • Членовете на мрежата „Дунавски дом” ще бъдат поканени за участие в множество срещи с експерти от България, Румъния и др. страни. Ще имат възможност да получат информация от първа ръка относно темите за енергетика, земетресения, информационни технологии, банкови системи, европейски програми, хранително – вкусова промишленост, биотехнологии,  културни традиции и др.
 • Идеята да се създаде общност на журналистите от двете страни на река Дунав е изключително близка до нашите цели. Поради тази причина ние ще да организираме:
  • Две съвместни пътувания с кораб по река Дунав. Първото е насрочено за октомври 2011 г., а второто ще се проведе през м. април следващата година. Разходите по тези събития ще се покрият от нашите организации.
  • Семинари, на които ще бъдат поканени за участие журналисти, представители на бизнеса, изследователи и професори от университетите, местните власти.
 • „Дунавски дом” ще стопанисва трансграничен център за трансфер на технологии.
 • „Дунавски дом” ще работи като организация, даваща съвети и идеи по обществени/технологични/търговски проблеми – структура за генериране на идеи и реализиране на предложения за адаптиране на нашето развитие с европейското и международно такова.
 • Ние нямаме никакви политически или други скрити намерения. Ние функционираме като две неправителствени организации, заинтересовани да ускорят развитието на региона ни.

Най-учтиво Ви каним да попълните формуляра за кандидатстване в мрежата „Дунавски дом” и да определите лице за контакт, което ще обменя информация с нашите служители.

Formular de adeziune Bg

Ако желаете да получите по подробна информация за проекта, не се колебайте да се свържете с нас и нашите колеги. Нашите координати са:

 • Драгош Шеуляну, ръководител на проекта – мобилен: 0040 744 312 651; ел.поща: dseuleanu@fdcl.eu
 • Юлияна Велничук – мобилен: 0040 742 103 087; ел. поща:ivelniciuc@fdcl.eu; адрес:
 • Мария Кондрова, Изпълнителен директо на АДО „Дунав” – мобилен: 0888 145972; ел. поща: office@adodunav.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: