партньори

Водещ партньор
Фондация за демокрация, култура и свобода – клон Кълъраш,
Румъния – село Градище-Раса, област Кълъраш, Румъния ул. Calea Calarasi 64
»Електронна поща: office@fdcl.eu
»Тел.: + 40 342 710-122
»Факс: + 40 342 710-120
Партньор 2
•Асоциация на Дунавските общини “Дунав” – гр. Белене 5930, област Плевен, България, ул. “България” № 23, ет.7
»Електронна поща: office@adodunav.org
»Тел.: +359 658  32940
»Факс: +359 658 32960

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: